سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی عربی
منوی اصلی

نمونه سوالات

ردیفعنوان نمونه سؤال ( جهت مشاهده نمونه سؤال ، روی عنوان نمونه سؤال کلیک نمائید )گــروه مربوطه
1عربی 2 تجربی و ریاضی نیمسال اولگروه بندی نشده
2عربی 2 تجربی و ریاضی نیمسال اولگروه بندی نشده
3عربی 2 تجربی و ریاضی نیمسال اولگروه بندی نشده
4عربی سوم انسانی خرداد 90 با پاسخ نامهگروه بندی نشده
5عربی سوم انسانی خرداد 90 با پاسخ نامهگروه بندی نشده
6عربی 2 تجربی و ریاضی نوبت اول (شماره 3 )گروه بندی نشده
7عربی 2 تجربی و ریاضی نوبت اول (شماره 2 )گروه بندی نشده
8عربی 2 تجربی و ریاضی نوبت اول (شماره 1 )گروه بندی نشده
9عربی یک نوبت اول (شماره 3 )گروه بندی نشده
10عربی یک نوبت اول (شماره 2 )گروه بندی نشده
11عربی سال اول (نوبت اول )گروه بندی نشده
12نمونه سوال عربی - سال اول نیم سال دومنمونه سوال سال اول
13نمونه سوال عربی - سال اول (6درس اول )گروه بندی نشده
14عربی سال دوم انسانی ( نوبت دوم )گروه بندی نشده
15عربی سال اول (نوبت دوم )گروه بندی نشده
16عربی سال دوم تجربی و ریاضی ( نوبت اول )گروه بندی نشده
17عربی سال دوم تجربی و ریاضی ( نوبت اول )گروه بندی نشده
18عربی سال اول ( نوبت اول )گروه بندی نشده
19عربی سال سوم تجربی - ریاضی ( نوبت اول )گروه بندی نشده
20عربی سال دوم انسانی خرداد 87 گروه بندی نشده
21سوال عربی سال اول دبیرستان (خرداد 88 )گروه بندی نشده