سایت تاما صفحه اول سایت تماس با ما ورود اعضاء پست الکترونیک
اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی
گروه آموزشی عربی
منوی اصلی

   خلاصــه خبـــر    گزارش همایش تجلیل از معلمان و دبیران برتر استان مرکزی

در تاریخ 27 /8 / 95 همایشی با حضور دبیران منتخب در کانون امام خمینی شهرستان اراک تشکیل گردید . دبیران محترم حائز رتبه در مسابقات کشوری و جشنواره های تدریس و مسابقات درس پژوهی بودند و همچنین گروههایی که حائز رتبه اول و امتیاز 100 شده بودند در این جلسه شرکت نمودند .در ابتدا پس از قرائت قرآن و نواختن سرود ملی آقای فولادوند ریس اداره کل آموزش و پرورش استان مرکزی سخنرانی نمودند بعد از آن همکار ی از شهرستان خمین که رتبه اول درس پژوهی را کسب نموده بودند به ارائه گزارش کارپرداختند بعد از آن  آقای محبی مدیرکل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش سخنرانی ایراد فرمودند ایشان در سخنرانی خود با اشاره به اهمیت درس پژوهی اظهار داشت: درس پژوهی یک مدل مشارکتی یادگیری همکاران است که این یادگیری تیمی می تواند یادگیری سازمانی و توسعه مدارس یادگیرنده را به دنبال داشته باشد. وی افزود: تغییر روش زندگی و تکنولوژی های مورد استفاده ضرورت تغییر در نظام آموزشی را ایجاد کرده است و نیازمند یادگیری جمعی در این مسیر هستیم تا با استفاده از اطلاعات و توانمندی های یک دیگر در ارتقاء کیفیت و تاثیربخشی آموزش ها موثر واقع شویم مدیرکل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش تصریح کرد: درس پژوهی شیوه جایگزین ضمن خدمت است، آموزش، صحنه پردازی و فراهم کردن شرایط برای یادگیری بوده و این یادگیری با کاوشگری، هم اندیشی و دست ورزی است که حاصل می شود. محبی بیان کرد: بنابراین درس پژوهی یک امر مهم برای بهبود کیفیت تربیت و یادگیری بوده و یادگیری براساس سند تحول بنیادین، کسب شایستگی است، شایستگی که تحت عنوان مهارت های تفکر، زندگی و کسب و کار یا همان کارآفرینی حاصل شود، یعنی ترکیب صفات، مهارت ها و توانمندی ها که درمجموع شایستگی فرد را نشان می دهد. وی ادامه داد: ذات یادگیری در پرسشگری است نه در پاسخ و همین ذات پرسشگری است که سبب تولید دانش می شود و درواقع می توان گفت یادگیری یک نوع کنش اجتماعی است و به دنبال ارتباط فرد با دیگران حاصل می شود. مدیرکل دوره اول متوسطه وزارت آموزش و پرورش عنوان کرد: مسئله اصلی در آموزش و پرورش اهمیت تعلیم و تربیت بوده و تربیت پیچیده ترین موضوع در عالم بشریت است. درپایان  تشویق نامه و  جوایز و  به دبیران  منتخب اهداء گردید.                           گروه عربی استان مرکزی